A Főiskola küldetésnyilatkozata

A Veszprémi Érseki Főiskola alapvető célja és vállalása, hogy az intézmény a térségben meghatározó szellemi központtá váljon, egyben olyan tudásmegosztó és értékmentő erőtérré fejlődjön, amelyet a keresztény kultúrára épülő erkölcsi rend, a minőségtudat, a társadalmi felelősségtudat és az ezeket megvalósító kezdeményezőkészség, aktivitás jellemez.

A Főiskola hitvallása és – a hitre nevelésre, az oktatásra, a szociális támogató tevékenységre és a morális értékek áthagyományozására irányuló – küldetéstudata a Szentírásban, a Szent Hagyományban és az Egyház tanításában évezredek alatt felhalmozódott tudásból, tapasztalatokból és mintákból forrásozik.

Küldetésünknek tartjuk (az oktatási és kutatási alaptevékenység magas szintű művelése mellett):

  • az Egyház missziós tevékenységébe történő tevőleges bekapcsolódást;
  • a helyi társadalom életében való aktív jelenlétet, aminek érdekében keressük az intézmény szolgáltatói, pasztorális szerepvállalásának lehetőségeit.

Hisszük és valljuk, hogy a természeti törvényeken alapuló keresztény kultúra, a keresztény nevelési elvek és tradíciók, valamint a karitatív szemlélet elsajátítása nemcsak közösségi érték vagy nemzetgazdasági tőke, hanem a jellem formálódásához és az egyén boldogulásához is nélkülözhetetlen, értéktartó befektetés. A küldetés eléréséhez szükséges folyamatok szabályozását az ESG 2015 előírásai szerint végezzük.