A Tanulmányi Osztály hirdetései

A VHF tanulmányi osztályának hirdetései, felhívásai.

Diákigazolvány matricák átvétele

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2016/2017. tanév I. félévi diákigazolvány matrica átvételére 2016. szeptember 20-tól 2016. október 31-ig van lehetőség a Rektori Hivatalban (4.es iroda).

Tisztelettel: Széplábi Ramóna rektori ügyintéző

Hirdetmény egyéni tanrendet igénylő hallgatóknak

Tisztelt Hallgatók!

Oktatóinkkal előzetesen egyeztetve, az alábbi döntésre jutottunk az egyéni tanrendet kérő hallgatókra vonatkozóan. A 2015/16/II. félévtől ezen hallgatóknak havi egy kontakt órán megjelenni kötelező, melyet a jelenléti ív aláírásával igazolni kell. Minden felmerülő kérdésben az oktatókkal kell személyesen vagy e-mail útján egyeztetni!

Az előírt követelmény mulasztása esetén a tárgy teljesítését nem áll módunkban elfogadni!

Veszprém, 2016. szeptember 02.

Beiratkozás 2016/17-es tanév I. félév

A csatolt pdf dokumentum tartalmaz minden fontos információt és tudnivalót a beiratkozással kapcsolatban.

A beiratkozási lapokat [államilag finanszírozott és önköltséges képzésre egyaránt] valamit egyéb dokumentumokat a felső "Hallgatóknak" menü "Tanulmányi dokumentumok és kérelmek" menüpontja alól érhetik el.

VHF TO

CsatolmányDátum
PDF icon a beiratkozás rendje 2016/17. I. félév2016.08.25.

Egyháztörténeti konferencia

A Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága 2016 augusztusában tudományos konferenciát szervez "A veszprémi r.k. egyházmegye 1945 és 1972 között" munkacímmel Veszprémben. A konferencián, korábbi rendezvényeinkhez hasonlóan, kifejezetten új, máshol még nem publikált kutatási eredményeket tartalmazó előadások hangzanak el, amelyek a püspökség életét mutatják be a jelzett időszakban.

CsatolmányDátum
PDF icon a konferencia meghívója2016.08.22.
PDF icon a rendezvény plakátja2016.08.22.

Tehetségfejlesztő szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

Tisztelt Intézményvezetők!
Kedves Tanár- és Pedagóguskollégák!

A köznevelési rendszer átalakulásának időszakával párhuzamosan a pedagógus- és pszichológus-alapképzésbe is beépült a tehetséggondozás elméletének és gyakorlatának oktatása. Emellett – Főiskolánkhoz hasonlóan – több egyetem is kínál tehetségszakirányú továbbképzéseket mind pedagógusok, mind pszichológusok számára.

Köztársasági ösztöndíj pályázat

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdésében foglaltak szerint 2016/2017. tanévre pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíj elnyerésére.

A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A köztársasági ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 34.000 Ft havonta.

Záróvizsgázók névsora

ZÁRÓVIZSGÁZÓK NÉVSORA, SZOCIÁLIS- ÉS IFJÚSÁGI MUNKA SZAKKÉPZÉS

Időpont: 2016. JÚNIUS.16. (CSÜTÖRTÖK) 9.00-

  • Eckert Gabriella
  • Kovács Viktória 
  • Mozogi Emel 
  • Radnai Róbert 
  • Takács Barbara 
  • Tóth Éva Katalin 
  • Vers Anita 
  • Vörösházi Zoltán

Záróvizsga információk végzős szociális munkás hallgatóknak

A záróvizsga időpontja: 2016. június 7. 9.00-

A záróvizsgára bocsátásnak nem feltétele a nyelvvizsga megléte, diplomát viszont csak akkor kaphatnak a hallgatók, ha bemutatják a középfokú "C" típusú nyelvvizsga bizonyítványukat.

Azok a hallgatók, akik rendelkeznek nyelvvizsgával, mutassák be a főiskola Tanulmányi Osztályán!

A záróvizsga beosztása a mellékelt fileban olvasható.

Veszprém, 2016.06.01.

Kaszásné dr. Leveleki Magdolna, szakvezető

CsatolmányDátum
PDF icon záróvizsga beosztás2016.06.03.

Szociális Munka szak - államvizsga

A Szociális Munka Szak államvizsga időpontja 2016. június 7. 9 órától.

A Szociális és Ifjúsági Munka szakképzés államvizsga időpontja 2016. június 16. 9 órától.

Felhívjuk a figyelmét az államvizsgát halasztóknak, illetve az újra próbálkozóknak, hogy a jelentkezés módjáról és menetéről érdeklődjenek időben a Tanulmányi Osztályon.

Szociális Munka Szak

Szakdolgozat védések időpontjai hitéleti szakokon

A védések beosztása a csatolmányban található.

CsatolmányDátum
PDF icon a védés beosztása (javítva: 2016.05.27.)2016.05.27.

Oldalak

Subscribe to RSS - TO