Panoráma Veszprém óvárosára a VHF kollégiumának ablakából - történelmi helyszínek között, időtálló tudást, magas színvonalú képzést nyújtunk!
Panoráma Veszprém óvárosára a VHF kollégiumának ablakából - történelmi helyszínek között, időtálló tudást, magas színvonalú képzést nyújtunk!
Éttermünkben maximum 100 fő számára tudunk színvonalas étkeztetési szolgáltatásokat nyújtani.
Éttermünkben maximum 100 fő számára tudunk színvonalas étkeztetési szolgáltatásokat nyújtani.
Szociotáborok, kirándulások, közösségi programok. Szociális munkás képzésünk keretében egy lelkes csapat tagjaként megismerheted korunk kihívásait, jobbá, szebbé, élhetőbbé teheted jövőnket!
Szociotáborok, kirándulások, közösségi programok. Szociális munkás képzésünk keretében egy lelkes csapat tagjaként megismerheted korunk kihívásait, jobbá, szebbé, élhetőbbé teheted jövőnket!

Intézményi Tudományi Diákköri Konferencia

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt

2016. október 25. 11.40-től

Főiskolánkon megrendezésre kerülő intézményi tudományos diákköri konferenciára

A konferencia helyszíne: VHF 4-es tanterem

Zárva tartás

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2016. 10. 24-én, hétfőn a Rektori Hivatal és a Tanulmányi Osztály zárva tart.

Nyitás: 2016.10. 25-én , kedden , 9:40 órakor.

Tisztelettel:

Széplábi Ramóna rektori ügyintéző
Horváth Hajnalka tanulmányi ügyintéző

Belső nyelvvizsga

Tisztelt Végzett Hallgatóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. november 05-én főiskolánkon Belső nyelvvizsgát szervezünk.

Jelentkezéseket 2016. október 31-ig várjuk.

A kitöltött jelentkezési lapot postai úton a VHF címére (8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.) a „belső nyelvvizsga jelentkezés" feltüntetésével kell küldeni, vagy ott személyesen leadni.

A vizsga díját 2016. november 02-ig átutalással lehet befizetni a VHF bankszámlájára (11748007-20102269 - a közlemény rovatban a vizsgára jelentkező nevével és a következő szöveggel: belső nyelvvizsga).

VHF TO

Tájékoztatás keresztfélév indításáról

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 2017 februárjában az alábbi szakokon keresztféléves képzéseket hirdet költségtérítéses finanszírozási formában:

  • osztatlan hittanár - nevelőtanár nappali tagozat (10 félév) 
  • osztatlan hittanár - nevelőtanár levelező tagozat (10 félév), kihelyezett képzés Kaposvárott 
  • szociális munka szak nappali és levelező tagozat (7 félév) 

Jelentkezési határidő:

  • hittanár szak: 2016. november 18. 
  • szociális munka szak: 2016. november 15. 

Az osztatlan hittanár-nevelőtanár képzésre a jelentkezési lap a Főiskola honlapján lesz elérhető (Felső menü: Felvételi információk)

A szociális munka szakra történő jelentkezés feltételeiről a www.felvi.hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jogszabályváltozás következtében szociális területen 2017-től már csak szakirányú végzettséggel lehet elhelyezkedni.

Kutatásmódszertani előadás

2016. október 03.

Tehetséggondozás a Veszprémi Hittudományi Főiskolán

"Tehetséggondozás a Veszprémi Hittudományi Főiskolán" című pályázat keretén belül Főiskolánk vendégelőadója volt Bass László (ELTE szociológus), aki az OTDK-ra készülő hallgatóknak tartott előadást.

Az előadás témája: a szociális munkával kapcsolatos kutatások indokoltsága, sajátosságai

Diákigazolvány matricák átvétele

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2016/2017. tanév I. félévi diákigazolvány matrica átvételére 2016. szeptember 20-tól 2016. október 31-ig van lehetőség a Rektori Hivatalban (4.es iroda).

Tisztelettel: Széplábi Ramóna rektori ügyintéző

Tehetségfejlesztő szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

Tisztelt Intézményvezetők!
Kedves Tanár- és Pedagóguskollégák!

A köznevelési rendszer átalakulásának időszakával párhuzamosan a pedagógus- és pszichológus-alapképzésbe is beépült a tehetséggondozás elméletének és gyakorlatának oktatása. Emellett – Főiskolánkhoz hasonlóan – több egyetem is kínál tehetségszakirányú továbbképzéseket mind pedagógusok, mind pszichológusok számára.

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga továbbképzés

Tisztelt Intézményvezetők!
Kedves Tanár- és Pedagóguskollégák!

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 2016 szeptemberétől megfelelő számú jelentkező esetén elindítja a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga továbbképzési szakját.

Könnyű, avagy nehéz feladatra vállalkozik ma egy elkötelezett vezető?

A jó vezető nem pusztán irányítói, menedzseri, szervezői és retorikai kvalitásairól ismerszik meg, hanem arról is, képes-e kellő alázattal szolgálni a rá bízott közösséget, alkalmas-e arra, hogy a keresztényi és a pedagógiai szeretet iránymutatása szerint teremtsen értéket közvetlen környezetében.

A jó vezető minden élethelyzetben képes tanulni, fejlődni, képes alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Az alkalmas vezető elismer, és bizalmat előlegez, emberközpontú és következetes, őszinte és támogató, példakép és egyben partner. Szolgálatot vállal, és nem hatalmat épít.

Képzésünk e gondolatok és szellemiség jegyében kíván támogatást nyújtani a jelentkező pedagógus-és tanárkollégáknak.

Pedagógus szakvizsga (tehetséggondozás, tehetségfejlesztés tanulmányterülettel)

Tisztelt Intézményvezetők!
Kedves Tanár- és Pedagóguskollégák!

Bizonyára már többször tudatosult Önökben, hogy a jövő vezetőit, szakembereit, szűkebb és tágabb társadalmi környezetünk tehetséges tagjait mi, óvodapedagógusok, tanítók, gyógypedagógusok, szaktanárok neveljük, oktatjuk, és a mi nevelői munkánknak is köszönhetően válnak tudatos felnőttekké, akikre a világ komplex problémáinak megoldását hagyjuk.

Azt már tudjuk, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához speciális módszerek szükségesek. Vajon azt is tudjuk, hogy nekünk, nevelőknek, pedagógusoknak, intézményvezetőknek is speciális módszertani ismeretekre van szükségünk az egy vagy több tehetség- és képességterületen kiemelkedő gyermekek sikeres neveléséhez. A tehetségfejlesztés már az óvodai nevelés éveiben is figyelmet, szakmai hozzáértést, elkötelezettséget igényel, amelyet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja hangsúlyosan előír, és a pedagógiai kompetenciák körében kiemelten kezel.

Subscribe to Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola RSS